Nightstar De fotoluminescerende coating die u leven kan redden

jonf417

Nightstar is een  fotoluminescerende  coating die natuurlijk of kunstmatig licht absorbeert en omzet in een lichtbron van ca 10 uur na de oorspronkelijke lichtbron wordt verwijderd. Het is bestand tegen UV-straling. Nightstar zal objecten, vluchtroutes, markeringen en borden in volledige duisternis aanduiden. Nightstar is geurloos en 100% oplosmiddel vrij. Het kan met kwast of roller aangebracht worden. Het is een één-component en vereist geen vermenging met harders, katalysatoren of andere vloeistoffen.

Vaak gebruikt & nuttig voor

 • Traptreden, armleuningen, stootboorden, Burgerlijke bouwkunde, mijnbouw,
Vliegvelden, helikopterpaden, landingsbanen.
Spoorwegen, Platforms, Metro stations, Transport en marine wegmarkeringen.
 • Omgevingen waar verlichting beperkt is,ter aanduiding van straten, wandelpaden,
strandtoegang, gebouwen.
Productie en medische faciliteiten.
 • Richtingaanwijzing op wanden en vloeren.

Voordelen

 • Geurloos. 100% vrij van oplossingsmiddelen.
 • Vrij van isocyanaten en non toxisch.
 • 1-component. Onmiddellijk gebruiksklaar.
Makkelijk toepasbaar met borstel, roller of spuitpistool.
 • Hard uit zelfs bij negatieve temperaturen.
 • Verpakkingen die na openen eenvoudig opnieuw afgesloten kunnen worden voor toekomstig gebruik. Geen productverspilling.
 • Toepasbaar op glas, keramische tegels, beton, metaal (incl. roestvrij staal), GRP, hout en vele andere oppervlakten.
 • Resistent tegen het routinematig reinigen onder hoge druk en hoge temperatuur met agressieve reinigingsproducten.
 • Damp-open.
 • Resistent tegen UV penetratie.
 • Resistent tegen zuren, alkaliën, petroleum gebaseerde oplossingsmiddelen, hydraulische vloeistoffen en andere agressieve chemicaliën.
 • Milieuvriendelijk.

Technische Datasheet

Nightstar is een fotoluminescente (in het donker oplichtende) coating. Deze zeer slijtvaste, eencomponentenlaag genereert slechts minieme hoeveelheden vluchtige organische verbindingen (VOC) en is nagenoeg reukloos.

Deze coating is zowel tegen chemicaliën als slijtage bestand.

Basis

Synthetisch fotoluminescent polymeer

Houdbaarheid en opslagcondities

ongeopend 12 maanden, Opslag: droog en bij een temperatuur van +5 – 32 °C

Gebruikstemperatuur

-5 – 45 °C (omgeving)
-5 – 55 °C (oppervlak)

Totale dikte (glad oppervlak)

ca. 0,65-0,75mm

Toegankelijkheid

na ca. 4 uur
bij een temperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%

Dichtheid

1 l = 1,5kg

Droogtijd (handdroog)

ca. 2 uur
bij een temperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%
Hoge luchtvochtigheid verkort de droogtijd

Volledige uitharding

na ca. 14 dagen

Verbruik

Bij gladde, egale oppervlakken:
ca. 0,5l/m²
(ruwe, oneffen ondergrond, groot
absorptievermogen e.d.: extra behandelen)

Verpakkingsinhoud / artikelnummers

Verpakking 1 l (1,5 kg)

Tepassingsgebieden

Nightstar wordt als volgt toegepast:

 • als kleur voor een duidelijke aanduiding van bijv. vluchtroutes
 • voor het markeren van traptreden, balustrades, nooduitgangen, ingangen, gevaarlijke punten, verzamelpunten en rokerszones
 • voor veiligheidsmaatregelen in openbare vervoermiddelen en bij productiefaciliteiten
 • op boten en op aanlegplaatsen alsook voor andere scheepvaarttoepassingen.
 • als speciale markering in de wegenbouw
 • op moeilijk te verlichten punten

Ondergronden

Voor een optimaal verlichtend resultaat moet Night Star over een witte of lichte, vaste ondergrond worden gestreken.

 • Ongelakt metaal
 • Beton
 • Metselwerk
 • Gips
 • Glas
 • Keramische tegels
 • Behandeld en onbehandeld hout

Is als kwalitatief hoogwaardige grondlaag nodig, vooral bij vloeren wordt Surefloor aanbevolen.

Voordelen

Nightstar kan bijdragen aan het drukken van energiekosten, aangezien dikwijls kan worden afgezien van permanent brandende verlichting.

Verdere voordelen zijn:

 • Directe, intensieve verlichting na verwijdering van de lichtbron. De lichtintensiteit neem vervolgens continu af, ten minste gedurende ca. 10 uur.
 • Zeer snel weer opladen door daglicht of kunstlicht.
 • Eencomponenten toepassing, direct uit de emmer.
 • Hoeft niet te worden gemengd
 • Nagenoeg reukloos
 • Hardt snel uit tot een hard, duurzaam oppervlak en vermindert daardoor uitvaltijden.
 • Wordt op witte en lichte ondergronden op horizontale vlakken in één laag aangebracht.
 • Voortreffelijke hechting op hout, metaal, gipsplaat, gelakte oppervlakken, beton, glas, keramiek, baksteen en andere oppervlakken.
 • Wordt in één laag aangebracht op een witte of lichte ondergrond
 • Reukarm, zonder dampen of
 • gevaarlijke oplosmiddelen.
 • Naadloos en voegloos, monolitisch oppervlak.
 • Snel drogend – al bij – 5 °C
 • vrij van isocyanaten

Kleur

Licht geel-groen

Toepassing

Een gemiddelde tot royale laag Night Star in een minimumverhouding van 0,75 l/m² (dikte van ca. 0,65-0,75 mm) aanbrengen. Bij een bepaalde graad leveren dikkere lagen betere resultaten op: een lichtere kleur en een langdurigere intensiteit (optimaal resultaat bij een laagdikte van 0,75 mm).

Uitharding

Het oppervlak is binnen ca. 2 uur handdroog en na ca. 4 uur toegankelijk, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging

Nightstar kan bijv. met wasbenzie worden opgelost. Uitgeharde Nightstar kan alleen mechanisch worden verwijderd

Gebruiksinstructies

Oppervlakvoorbereiding

Het oppervlak moet stevig, schoon, vrij van stof en hechtende deeltjes, alle sporen van corrosie, olie, vet, algen en schimmels zijn.

(Restvocht van te behandelen oppervlakken kleiner dan 7 Ma.%). Verder volledig los, vrij van cementresten (bijv. bij beton, cementlagen), vrij van muurkankers en van overige bestanddelen die de hechting tegen gaan.

Vóór het opbrengen van Nightstar moeten oppervlakken met een reinigingsmiddel, bijv. isopropanol, worden afgewist, om te garanderen dat er geen resten achterblijven.

Het product vóór gebruik grondig doorroeren. Bij gebruik van een roerinrichting niet extreem mengen, aangezien hierdoor lucht in het product terecht kan komen en er belletjes kunnen ontstaan.

Het mengsel na het roeren 5-10 minuten met een licht gesloten deksel laten rusten, om ingesloten lucht te laten ontwijken en de vorming van gaten na het aanbrengen te voorkomen.

Na de voorbehandelingen wordt evt. Polarcoat daar aangebracht waar oppervlakken niet reeds wit of in zeer lichte pasteltinten aanwezig zijn. Polarcoat in een verhouding van ca. 0,25 l/m² (dikte van ca. 0,25 mm) met een penseel of rol aanbrengen. Laten drogen, totdat het oppervlak niet meer door de volgende laag wordt vermengd (ca. 1 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid).

Verwerkingscondities

Omgevingstemperatuur -5 °C tot + 45 °C
Oppervlaktemperatuur -5 °C tot + +55 °C
Ten minste 3 K boven het actuele dauwpunt.
Aanwijzing:
Niet op bevroren ondergrond aanbrengen!

Verbruik

Nightstar
Gladde oppervlakken – min. 0,75l/m2 (laagdikte van 0,65 tot 0,75 mm)

Droogtijden

Ca. 2 uur bij 15 °C en 50% rel. luchtvochtigheid
Bewerkbaar na ca. 12 uur bij 15 °C en 50% rel. luchtvochtigheid – Volledig uitgehard na ca.14 dagen.

Opslag

Ongeopende houders:
12 maanden vanaf productie.

Maatregelen

De veiligheidsvoorschriften m.b.t. Nightstar vóór gebruik zorgvuldig doornemen. Voorkom contact met ogen of huid. Ogen bij contact minimaal 15 minuten schoonspoelen met water. Bij doorslikken braken voorkomen en direct een arts raadplegen.

Zorg binnen voor voldoende ventilatie en luchtcirculatie.

De rendementwaarden zijn benaderingswaarden. Deze kunnen afhankelijk van ondergrond, omgevingsinvloeden, soort te bekleden componenten, etc. variëren.

Alle informatie heeft betrekking op een

Materiaaldikte van ca. 0,65 tot 0,75 mm.

Opmerking

De informatie in deze technische informatie is op grond van onze ervaringen, echter vrijblijvend, ontwikkeld. Alle gegevens zijn laboratoriumwaarden die echter in de praktijk kunnen afwijken. Deze vormen daarom geen garantie van eigenschappen. Deze gegevens moeten zo nodig op de betreffende lokale omstandigheden worden afgestemd. De verscheidenheid aan mogelijkheden en details en de combinatiemogelijkheden van de producten kunnen in het kader van het informatieblad niet worden afgehandeld. Neem bij vragen contact met ons op.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat hij informeert over de eigenschappen van de producten en over een deskundige verwerking ervan. Neem alle verdere fabrieksinformatie in acht, zoals onze tabel met instructies voor de oppervlakvoorbehandeling. De algemeen erkende regels van de techniek moeten in acht worden genomen. Een bepaald resultaat kan als gevolg van individuele raamvoorwaarden, die verschillend zijn niet worden gegarandeerd. Eigenhandig ingrijpen in het gewenste resultaat wordt uitdrukkelijk afgeraden.