Smartshield – Professionele resistente coating voor beton, metaal en algemene oppervlakte bescherming

jonf417

Smartshield is een sterke, duurzame, UV vast en unieke coating die resistent is tegen een brede waaier aan agressieve chemicaliën en op petroleum gebaseerde oplosmiddelen, daardoor een ideale bescherming voor beton en mineraal gebonden ondergronden. Specifiek waar men in contact komt met vervuilende stoffen in afvalwater behandeling, fabrieken, leidingen en mangaten. Het is resistent tegen zwavelzuur en andere corrosieve chemicaliën die gevonden worden in afvalwater. Ook is het geen verplichting om 28 dagen te wachten voor het uitharden van nieuw gegoten beton voor het aanbrengen van Smartshield. Het kan direct worden aangebracht zodra betonherstellingen gemaakt zijn. Smartshield presteert uitstekend als corrosie bescherming voor metalen en kan toegepast worden op zeer koude oppervlakten. Niet zoals epoxy gebonden materialen die verlengde droogtijden kennen in koude omgevingen, hard Smartshield wel snel uit. Ook omgekeerd, wanneer men Smartshield plaatst bij hoge temperaturen versneld de droogtijd niet.

Dit product is beschikbaar in zowel OSHA goedgekeurde veiligheidskleuren als standaard wit en grijs.

Vaak gebruikt & nuttig voor:

 • Smartshield is geschikt voor gebruik voor zowel interieur als exterieure oppervlakten van vloeren, wanden en plafonds.
 • Directe bescherming tegen corrosie van metaal, chemische lekken, op petroleum gebaseerde producten, zuren en andere corrosieve materialen.
 • Bekleding van beton oppervlakken zoals opvangbuffers, mangaten en reservoirs die corrosieve vloeistoffen bevatten.
 • Beschermt en herstelt zuiverwater-voorzieningen en afvalwatersysteem faciliteiten.
 • Coating goedgekeurd voor bescherming van machine onderdelen en transportcontainers voor het vervoeren van corrosieve materialen.
 • Metalen relingen, treden en veiligheidsmarkeringen van alle typen.

Voordelen

 • 1-component product. Onmiddellijk gebruiksklaar.
 • Makkelijk toepasbaar met borstel, roller of spuitpistool.
 • Hard uit in negatieve temperaturen.
 • Verpakkingen die na het openen eenvoudig opnieuw afgesloten kunnen worden voor toekomstig gebruik. Geen productverspilling.
 • Toepasbaar op glas, keramische tegels, beton, metaal (incl. roestvrij staal), GRP, hout en vele andere oppervlakten.
 • Geurloos, niet toxisch en is volledig vrij van oplossingsmiddelen
 • Resistent tegen het routinematig reinigen onder hoge druk en hoge temperatuur met agressieve reinigingsproducten.
 • Dicht openingen in wanden en plafonds, zonder de nood aan alternatieve oplossingen.
 • Weerhoud de groei van bacteriën.
 • Beschikt over een dampopen structuur die vocht laat uitdampen.
 • Milieuvriendelijk.

Technische datasheet

Smartshield is een één component, 100 % dichte, oplosmiddelvrije coating die geen VOC’s bevat (Vluchtige Orga-nische Componenten). Synthetisch polymeer. Het vormt een extreem glad, slijt- en stootvast oppervlak. Het is UV bestendig en bestand tegen agressieve oplosmiddelen en chemicaliën. Het geeft een perfecte roestbescherming op metalen oppervlakten. Het kan bij lage temperaturen worden aange-bracht. Hoeken en naden kunnen in combinatie met Smartshield geotextiel tot een gesloten oppervlak worden gemaakt waardoor er geen ruimte is voor de vorming van bacteriën. Het is bestand tegen zuren in afvalwatersys-temen en kan over nieuw beton worden aangebracht.

Type

oplossingsvrij 1-component Synthetische polymeercoating

Opslag

Ongeopend 12 maanden, Opslag temp. +5 to 32°C

Toepassingstemperatuur

-10 – 45°C (omgeving), -10 – 50°C (oppervlak)

Dekkingsgraad (glad oppervlak)

0.5 mm

Gewicht

1.5 kg/L

Droogtijd

1 uur bij 0 °C en 50 % rel. vochtigheid

Volledig uitgehard

Na 14 dagen

Verbruik

Op gladde oppervlakten: 0.5 L/m²
(ruwe oppervlakken, oneffenheden en verhoogde absorptie zullen het verbruik verhogen om de gewenste
dikte te bereiken.)

Corrosie weerstand

ASTM B117 1.000uur zout spray – perfect resultaat

Waterdampdoorlatend ASTM E-96

24×10-8 g.s-1.m-2.Pa-1 ( 4.2 perms) @ 0.5mm dikte

Verpakking

Smartshield – Emmer: 3,5L (Speciale kleuren op aanvraag)
Geotextiel – Rol: 100mm x 100m
Smart Block Matt Sealer – Emmer: 3 kg.

Producttoepassingen

Smartshield wordt toegepast op:

 • Direct voor roestbescherming op metalen structuren, pijpleidingen, voertuigen, opslagtanks etc.
 • Bescherming van beton tegen het morsen van chemicaliën.
 • Het bekleden van betonnen tanks en reservoirs.
 • Reparatie en bescherming van vuilwater systemen en inrichtingen.
 • Coating van machine onderdelen.

Oppervlakten

 • Metaal
 • Beton en metselwerk
 • Glas, keramiek en tegels
 • Glasvezel versterkt polyester panelen
 • Hout
 • Gips

Voordelen

Smartshield biedt de volgende voor-delen:

 • 1-component
 • Gebruiksklaar
 • Oplosmiddel vrij
 • Verpakking is hersluitbaar
 • Kan worden aangebracht op natte oppervlakten.
 • Geen 28 dagen wachttijd bij nieuw beton en metselwerk.
 • Naadloos, een geheel vormend oppervlak.
 • Geen ruimtes voor microben, bac-teriën, bacillen om zich in te neste-len.
 • Geurloos, waardoor het in de na-bijheid van voedselproducten kan worden aangebracht.
 • Snelle droogtijd vanaf -10°C
 • Na droging is de coating bestand tegen dierlijk vet, bloed en agres-sieve schoonmaak chemicaliën en hoogdrukreiniging met heet water van +70°C en meer.
 • Bevat geen vluchtige organische componenten, VOC’s.
 • Bevat geen Isocyanaten.
 • Hecht aan de meeste gebouwop-pervlakken zonder primer.

Aanbrengen

Oppervlak moet stevig, schoon, vrij van stof en losse delen zijn, alle sporen van corrosie, vrij van olie en vet. Meeldauw en algen moeten met chloor verwijderd worden. Beton en metselwerk moeten niet meer als 8% vocht bevatten. Oppervlakken moeten vrij zijn van vervuilingen en salpeteruitslag als ook andere afzetting/aanslag die de hechting met het beton of metselwerk kunnen verhinderen. Voor het aanbrengen van Smartshield moeten de oppervlakken van boven naar be-neden worden schoongeveegd met een schoonmaak vloeistof als schoonmaakalcohol of een ander geschikt middel zodat geen residuen achterblijven. Goed roeren voor gebruik en er voor zorgen dat er geen luchtbellen worden ingesloten in de coating die kleine kraters op het oppervlak kunnen gaan vormen tijdens het drogen. Mocht dit gebeuren, laat het product dan 5 tot 10 minuten staan met deksel om de lucht te laten ontsnappen.

Kleuren

Wit, grijs, RAL veiligheidskleuren geel, blauw, en groen en transparant. Ande-re kleuren op aanvraag.

Primen

Metaal, beton en metselwerk, glas en keramiek hebben geen primer nodig. Voor hout en gips kan een primer noodzakelijk zijn. Dit zal het uitvloeien van looizuur uit het hout voorkomen en poreuze oppervlakken sealen. Voor andere ondergronden die niet zijn ge-noemd kunt u contact opnemen met de Customer Service lijn.

Opmerking

Bij sommige applicaties kan voor een wat dikkere laag worden gekozen wat het verbruik aan Smartshield uiteraard beïnvloed.

Condities voor aanbrengen

Omgevingstemperatuur: -10°C tot +45°C / Temperatuur te behandelen oppervlakte: -10°C to + 50°C. Opmerking: Niet op bevroren objecten aanbrengen! Voor temperaturen
van -10°C tot -23°C. Neem contact op met onze technische ondersteuning.

Toepassing

Op alle naden, kieren en overgangen tussen panelen, pijp en (water)leidingen doorgangen geotextiel aanbrengen om deze plekken te versterken. Breng een matige laag Smartshield coating symmetrisch aan over de voegen/naden/kieren met borstel of roller waarbij ongeveer 5 cm van de wanden naast de voeg/naad/kier wordt bedekt. Let het 10 cm brede geotextiel over de naad en zet deze vast (rol deze in de coating) m.b.v. een borstel of roller. Verzeker u ervan dat er geen luchtinsluitingen of plooien/kreukels in het weefstel ontstaan. Breng een matige laag Smartshield over het met geotextiel voorziene oppervlak aan en breng tegelijk de eerste laag over het gehele te behandelen oppervlak aan. Laat de coating drogen tot deze stofdroog/kleefvrij is (ongeveer 1 uur bij 0°C). Kleine onvolkomenheden in de oppervlakte als gevolg van het geotextiel kunnen in dit stadium licht worden weggeschuurd voordat de laatste laag wordt aangebracht. Als de coating kleefvrij is kan een matige 2e laag over het gehele oppervlak worden aangebracht. Breng niet teveel coating aan om lopers te voorkomen. Hiermee wordt een volledig gesloten monolithische laag op het behandelde oppervlak gemaakt. Muren zijn gebruiksklaar na 2 uren. Vloeren kunnen worden belopen na 2 uur. De dekkingsgraad bedraagt ongeveer 2 m2/L voor de gehele behandeling, dus voor het aanbrengen van twee lagen. Het werkelijke verbruik hangt af van de poreusheid van de ondergrond.

Dekkingsgraad

Complete Systeem: Glad oppervlak 0,5L/m². Dit is de totale dekking van beide lagen.

Droogtijden

Stofdroog na 1 uur bij 0°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Gebruiksgereed na 2 uur bij 0 °C en een relatieve vochtigheid van 50%. Volledig uitgehard na 14 dagen.

Chemische resistentie

Testen laten zien dat uitgehard Smartshield resistent is tegen vele oplosmiddelen, zuren en basen zoals:

 • Diesel en Gasolie
 • Acetonen
 • Butanol, butylalcohol
 • MEK (Methyl Ethyl Ketone)
 • Terpentine
 • Zwavelzuur 5%
 • Natriumhydroxide 5%
 • Zoutzuur 5%
 • Dierlijke vetten en bloed
 • Hydraulische vloeistof.

Er wordt aangeraden behandelde oppervlakten 48 uur te laten uitharden voordat deze aan agressieve chemicaliën worden blootgesteld.

Opmerking

De informatie in dit technische gegevensblad is gebaseerd op onze ervaringen
en is daarom niet bindend. Alle gegevens zijn laboratoriumwaarden die in de praktijk kunnen afwijken. Ze vormen daarom geen garantie van de eigenschappen. Deze gegevens zijn opgegeven om te kunnen voldoen aan de respectieve plaatselijke specificaties. Niet alle verschillende mogelijkheden en specifieke projectgegevens in combinatie met de producten kunnen in de strekking van dit gegevensblad worden opgenomen. Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om goed geïnformeerd te zijn over de eigenschappen, de technische informatie en de juiste verwerking van de producten. Neem alle specificaties van de fabrikant, zoals informatie over de oppervlaktevoorbereiding, nauwlettend in acht. Specifieke resultaten kunnen niet
worden gegarandeerd door de vele verschillende individuele omstandigheden, die kunnen leiden tot een ander resultaat. Om te proberen het gewenste resultaat te behalen, raden we u aan het product eerst te testen.

Reiniging

Niet gedroogd Smartshield kan worden verwijderd met terpentine. Uitgehard Smartshield kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Opslag

Ongeopend 12 maanden na productiedatum. Geopende verpakking: om de opslagtijd te verlengen kan een laag stikstof worden aangebracht en meteen de verpakking sluiten. Daarna verpakking rustig schudden voor het wegzetten.

Waarschuwing

Lees voor gebruik van Smartshield het veiligheidsblad aandachtig door. Vermijd contact met ogen en huid, aangezien dit irritaties kan veroorzaken.
Mocht toch contact met de ogen ontstaan, spoel de ogen dan gedurende 15 min. uit met stromend water. Wek bij doorslikken geen overgeven op, maar raadpleeg onmiddellijk een arts.